απόφυση ΣυνώνυμαΑπόφυση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • παρακλάδι, υποπροϊόν, excrescence, αποτέλεσμα, έκβαση, επίδραση, παράγωγο, ανάπτυξη, προϊόν, απόδοση, φρούτα, μετενέργεια, εμφάνιση, outcropping.

απόφυση Συνώνυμο συνδέσεις: υποπροϊόν, excrescence, αποτέλεσμα, παράγωγο, ανάπτυξη, φρούτα, μετενέργεια, εμφάνιση,