αποκλίνουν ΣυνώνυμαΑποκλίνουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποκλίνουν, διαφέρουν, στραβοτιμονιά, γυρίζω, αδέσποτα, σφάλουν, περιπλανηθείτε, σειρά, λυγίσει, αναχωρούν, καρφί, βόλτα, sidetrack, παρεκκλίνω, divagate, έρημος, ελάττωμα.
  • διαφέρουν.

αποκλίνουν Συνώνυμο συνδέσεις: αποκλίνουν, διαφέρουν, στραβοτιμονιά, γυρίζω, αδέσποτα, περιπλανηθείτε, σειρά, αναχωρούν, καρφί, βόλτα, sidetrack, έρημος, ελάττωμα, διαφέρουν,

αποκλίνουν Αντώνυμα