αλληγορία Συνώνυμα


Αλληγορία Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • μεταφορά.
  • παραβολή, μύθος, σύμβολο, μεταφορά, εκπροσώπηση, παραμύθι, έμβλημα, αλληγορία, εικόνα, εικονίδιο, τοτέμ, αφαίρεση, απεικόνιση.
αλληγορία Συνώνυμο συνδέσεις: μεταφορά, παραβολή, μύθος, σύμβολο, μεταφορά, έμβλημα, αλληγορία, εικόνα, αφαίρεση, απεικόνιση,