Υλικό ΣυνώνυμαΥλικό Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • σημαντικό, κρίσιμο, σχετικές, ουσιαστικές, σήμα, εντυπωσιακή, είναι εμφανές.
  • φυσική, απτά, οργανικά, σκυρόδεμα, προφανής, ενσώματο, σαρκική, σωματικές, λογική, ουσιαστική, πραγματική.

Υλικό Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • δεδομένων, γεγονότα, αρχικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, συνθήκες, φόντο.
  • ουσία, θέμα, συστατικά, στοιχεία, πράγματα, σώμα, υφή.
  • ύφασμα, κλωστοϋφαντουργίας, ειδών ιματισμού, εμπορεύματα, υφασματεμποριών, αγαθών ναυπηγείων.

Υλικό Συνώνυμο συνδέσεις: σημαντικό, σχετικές, σήμα, εντυπωσιακή, φυσική, απτά, σκυρόδεμα, ενσώματο, σωματικές, λογική, πραγματική, φόντο, ουσία, θέμα, πράγματα, σώμα, ύφασμα,

Υλικό Αντώνυμα