ταμπού ΣυνώνυμαΤαμπού Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • απαγορεύεται, εκτός νόμου, παράνομη, ανεπίτρεπτη, unaccepted, αποδοκιμαζόταν σε, απαράδεκτη, απηγορευμένος, out-of-bounds, εκτός ορίων.

Ταμπού Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • απαγόρευση, οιωνδήποτε, περιορισμό, προγραφή, καταστολή, μη-μη.

ταμπού Συνώνυμο συνδέσεις: εκτός νόμου, παράνομη, out-of-bounds, απαγόρευση, προγραφή, καταστολή,

ταμπού Αντώνυμα