προγραφή ΣυνώνυμαΠρογραφή Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • απαγόρευση.

προγραφή Συνώνυμο συνδέσεις: απαγόρευση,