στάση Συνώνυμα


Στάση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • διάθεση, outlook, μυαλό, απάντηση, πλαίσιο, διεξαγωγή, συμπεριφορά, ενδυμασια, ιδιοσυγκρασία.
  • κατάσταση, περίσταση, σχήμα, θέση.
  • ρουλεμάν, στάση, θέση, θέτουν, πτυχή, συμπεριφορά, μεταφορά, mien.
  • στάση, διάθεση, το πλαίσιο του μυαλού, κλίση, outlook, συναίσθημα, άποψη, ιδιοσυγκρασία, ψυχραιμία.
  • στάση, τρόπο, ρουλεμάν, θέτουν, θέση, μεταφορά, mien.

Στάση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • πόζα.
στάση Συνώνυμο συνδέσεις: διάθεση, outlook, μυαλό, απάντηση, πλαίσιο, συμπεριφορά, ενδυμασια, ιδιοσυγκρασία, κατάσταση, περίσταση, σχήμα, θέση, ρουλεμάν, στάση, θέση, πτυχή, συμπεριφορά, μεταφορά, mien, στάση, διάθεση, κλίση, outlook, άποψη, ιδιοσυγκρασία, ψυχραιμία, στάση, ρουλεμάν, θέση, μεταφορά, mien, πόζα,