καταστέλλουν Συνώνυμα


Καταστέλλουν Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • προσβολή, χλεύη, πούτσος, περικοπή, σκάβουν, χαστούκι, απορρίπτουν με σκαιότητα, κτύπος, χλευασμός, barb, ταπείνωση, υποτίμηση, παρέκκλιση, χλευασμό, σαρκασμό.
καταστέλλουν Συνώνυμο συνδέσεις: προσβολή, χλεύη, πούτσος, περικοπή, χαστούκι, απορρίπτουν με σκαιότητα, χλευασμός, χλευασμό,