απορρίπτουν με σκαιότητα Συνώνυμα


Απορρίπτουν Με Σκαιότητα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • repulse, άρνηση, ελέγχου, ήττα, προσβολή, ελαφρά, αποθάρρυνση, αντίσταση, ανακοπή, καταστέλλουν.

Απορρίπτουν Με Σκαιότητα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • απορρίψει, αρνούνται, αποκρούει, αντισταθείτε, έλεγχος, κτύπησε ξανά, διώξουν, επιπλήττει, αντιτίθενται, ελαφρά, κομμένα, υψηλή hat.
απορρίπτουν με σκαιότητα Συνώνυμο συνδέσεις: repulse, άρνηση, ελέγχου, ήττα, προσβολή, αποθάρρυνση, αντίσταση, καταστέλλουν, απορρίψει, αποκρούει, αντισταθείτε, επιπλήττει, αντιτίθενται,

απορρίπτουν με σκαιότητα Αντώνυμα