διαλέγω Συνώνυμα


Διαλέγω Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • συγχέουμε, πλαστογράφηση, παραποιούν, στρεβλώνουν, διαστρέψουν, παρεμβολή, παρεξηγώ, αναφέρω, παρερμηνευθεί αυτό, misstate, misrender, γιατρό, συστροφή.
διαλέγω Συνώνυμο συνδέσεις: παραποιούν, στρεβλώνουν, παρεμβολή, παρεξηγώ, αναφέρω, παρερμηνευθεί αυτό, γιατρό, συστροφή,

διαλέγω Αντώνυμα