Akin Συνώνυμα


Akin Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • παρόμοια, όσο, παράλληλα, συγκρίσιμες, ανάλογη, ταιριάζουν.
  • που αφορούν, συγγενών, συγγενείς, ενδοοικογενειακών, στα αρμενικά, agnate, καθαρές, συνδεδεμένες.
  • σε αντίθεση με, διαφορετικά, ανόμοια.
Akin Συνώνυμο συνδέσεις: παρόμοια, παράλληλα, ανάλογη, ταιριάζουν, συγγενείς, ενδοοικογενειακών, agnate, σε αντίθεση με, διαφορετικά, ανόμοια,

Akin Αντώνυμα