Aggrieve Συνώνυμα


Aggrieve Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αγωνία.
  • ταλαιπωρούν.
Aggrieve Συνώνυμο συνδέσεις: αγωνία, ταλαιπωρούν,