Aggrieve ΣυνώνυμαAggrieve Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αγωνία.
  • ταλαιπωρούν.

Aggrieve Συνώνυμο συνδέσεις: αγωνία, ταλαιπωρούν,