Adulate ΣυνώνυμαAdulate Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • κολακεύει.

Adulate Συνώνυμο συνδέσεις: κολακεύει,