Adjure Συνώνυμα


Adjure Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ικετεύω.
Adjure Συνώνυμο συνδέσεις: ικετεύω,