Adjure ΣυνώνυμαAdjure Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ικετεύω.

Adjure Συνώνυμο συνδέσεις: ικετεύω,