Accolade Συνώνυμα


Accolade Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • τιμή, έπαινος, αναγνώριση, δόξα, χειροκροτήματα, μπουκέτο, μετάλλιο, στέμμα, δάφνη, μαρτυρία, χαιρετισμό, αφιέρωμα, βοής.
Accolade Συνώνυμο συνδέσεις: τιμή, έπαινος, αναγνώριση, χειροκροτήματα, μετάλλιο, στέμμα, μαρτυρία, χαιρετισμό, αφιέρωμα, βοής,