τραπέζι ΣυνώνυμαΤραπέζι Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • οροπέδιο.
  • στηλοθέτηση, αλλαγής τρόπου, χρονοδιάγραμμα, ατζέντα, λίστα, γράφημα, canon, δείκτης, στήλη, κατάλογος, περιεχόμενο.

Τραπέζι Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αναβολή, λησμονώ, ράφι, καθυστέρηση, βάλτε πέρα από, αναβληθεί, μείνετε, παραμερίζουν, αναβάλει, τεθεί σε δεύτερη μοίρα.

τραπέζι Συνώνυμο συνδέσεις: οροπέδιο, λίστα, canon, κατάλογος, περιεχόμενο, αναβολή, ράφι, καθυστέρηση, αναβληθεί, αναβάλει,

τραπέζι Αντώνυμα