συγκρότημα Συνώνυμα


Συγκρότημα Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • πολύπλοκη, περίπλοκα, εμπλέκονται, περίτεχνα, κόμπους, δύσκολο.
  • σύνθετα, multiplex, πολλαπλή, συντεθειμένες.

Συγκρότημα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • λαβύρινθο, δίκτυο, χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σύνθετα, πολυπλοκότητα, σύνολο, σύνθεση.
συγκρότημα Συνώνυμο συνδέσεις: περίτεχνα, κόμπους, δύσκολο, πολλαπλή, λαβύρινθο, σύνολο, σύνθεση,

συγκρότημα Αντώνυμα