παρομοίωση Συνώνυμα


Παρομοίωση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ομοιότητα.
παρομοίωση Συνώνυμο συνδέσεις: ομοιότητα,