να σε ΣυνώνυμαΝα Σε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • πρόθεση, σημαίνει, συνεπάγεται, υπαινιγμός, οικείο, οδηγήσει έως.
  • φτάσει, ἰδέα, έχετε πρόσβαση, έρχεται επάνω, νησος, παίρνουν στα χέρια της.

να σε Συνώνυμο συνδέσεις: πρόθεση, σημαίνει, συνεπάγεται, υπαινιγμός, ἰδέα,