δωρίσουν Συνώνυμα


Δωρίσουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • συμβάλει, δώσει, εγγραφείτε, εκχωρούν, χορηγούν, παρουσιάσει, βραβείο, συμφωνία, παρέχουν, αποστέλλουν.
δωρίσουν Συνώνυμο συνδέσεις: δώσει, εγγραφείτε, βραβείο, συμφωνία, παρέχουν,