δραστική Συνώνυμα


Δραστική Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ακραία, ριζική, έντονη, ισχυρή, αυστηρή, δυναμική, σκληρή, όλα έξω, σοβαρή, δρακόντεια.
δραστική Συνώνυμο συνδέσεις: ακραία, ριζική, έντονη, ισχυρή, αυστηρή, δυναμική, σκληρή, σοβαρή, δρακόντεια,

δραστική Αντώνυμα