διάχυση ΣυνώνυμαΔιάχυση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • εξάπλωση.
  • μαλθακότητα, dissoluteness, ανηθικότητα, ακολασίας, αισθησιασμό, περίσσεια, αποβλήτων, σπατάλη, απόσπαση της προσοχής, εκτροπής, ικανοποίηση, διασκέδαση.

διάχυση Συνώνυμο συνδέσεις: ανηθικότητα, ακολασίας, περίσσεια, σπατάλη, απόσπαση της προσοχής, εκτροπής, ικανοποίηση, διασκέδαση,