βαφτίσματός Συνώνυμα


Βαφτίσματός Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • μεταμόσχευση, αφαίρεση, μετατόπιση, μετεγκατάσταση, μεταβίβαση, αντικατάσταση, αλλαγής φύλου, μεταφορών, μεταφορά, αποστολή/λήψη, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.
βαφτίσματός Συνώνυμο συνδέσεις: μεταμόσχευση, αφαίρεση, αντικατάσταση, μεταφορά,