βέλος Συνώνυμα


Βέλος Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • dart, δόρυ, άξονας, πυραύλων, βλήμα, μπουλόνι, ράβδωση, βολή, δείκτη.
βέλος Συνώνυμο συνδέσεις: dart, δόρυ, πυραύλων, βλήμα, ράβδωση,

Emoji