απρόβλεπτη ΣυνώνυμαΑπρόβλεπτη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • απρόβλεπτες, αβέβαιο, ανυπολόγιστες, ατέρμονα, παρεκκλίνουσας, τυχαία, πιθανότητες, αβέβαιοι, ασύνδετος, ακανόνιστη, ευμετάβλητη, άστατος, ασταθής, αναξιόπιστες, πτητικό, επιπόλαιες, επιπόλαιος.

απρόβλεπτη Συνώνυμο συνδέσεις: απρόβλεπτες, ανυπολόγιστες, ατέρμονα, παρεκκλίνουσας, τυχαία, ασύνδετος, ακανόνιστη, άστατος, ασταθής, επιπόλαιες, επιπόλαιος,

απρόβλεπτη Αντώνυμα