απελευθερώσουν ΣυνώνυμαΑπελευθερώσουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • δωρεάν, απελευθέρωση, παραδώσει, αποδεσμεύστε, υπάρχει, disencumber, ελαφρυνθούν.

απελευθερώσουν Συνώνυμο συνδέσεις: δωρεάν, απελευθέρωση, παραδώσει, υπάρχει,

απελευθερώσουν Αντώνυμα