αξιολύπητη Συνώνυμα


Αξιολύπητη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • θλιβερή.
αξιολύπητη Συνώνυμο συνδέσεις: θλιβερή,