έπεσε ΣυνώνυμαΈπεσε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • επίπεδο, περιορίσει hew, δάπεδο, έδαφος, κατάκοιτος, ισοπεδώνω, ισιώστε, γκρεμίζω.

έπεσε Συνώνυμο συνδέσεις: έδαφος, κατάκοιτος, ισοπεδώνω,

έπεσε Αντώνυμα