Περιηγηθείτε σε όλα Αντώνυμα


 • Αλλάξει Αντώνυμα: διατήρηση, να συνεχίσει, stet.
 • Αλληλογραφία Αντώνυμα: η απρέπεια, ανομοιότητας, discordancy, ασυνέπεια.
 • Αλλοδαπός Αντώνυμα: εγγενής, τοπικό, εγχώρια, οικείο, αυτόχθονεςμητρική, πολίτης, συμπατριώτη, συμπατριώτη, εθνικό, indigene.φυσικά,...
 • Αλλόκοτος Αντώνυμα: ξεχωριστή, διακριτικό, διακρινόμενη, οριστική.
 • Άλμα Αντώνυμα: μείωση, μείωση, μείωση, μείωση, περικοπή.μείωση, κάτω, περικοπές, χαρακτηρίστε κάτω.
 • Αλμυρό Αντώνυμα: ενέπνευσε, βαρετό, μπαγιάτικο, εκλεπτυσμένη, λεπτή, σεμνότυφος.
 • Αμαθής Αντώνυμα: φωτισμένοι, μορφωμένοι, επίγνωση, καλλιεργημένο, προηγμένη, καλά ενημερωμένοι.
 • Αμαρτία Αντώνυμα: αρετή, καλή πράξη, mitzvah.δικαιοσύνη, ευσέβεια, ευθύτητα, λύτρωση, άφεση, αθωότητα, χάριτος.
 • Αμαρτωλός Αντώνυμα: άγιος, πρότυπο, υπόδειγμα.
 • Αμαυρώσει Αντώνυμα: λάμψη, λάμψη, λάμψη, φωτίζει, ανάταση.φωτεινότητα, λαμπρότητα, δόξα, τιμή.
 • Αμβλεία Αντώνυμα: οξεία, έντονη.συναγερμού, απότομη, γρήγορο, ευαίσθητα, έξυπνο, ζωηρό.
 • Αμβλύ Αντώνυμα: απότομη, κόψης, επισήμανε, knifelike.γλυκομίλητο, ευγενής, ανεκτική, ήπιος, διαλλακτικό.
 • Αμβλύνουν Ξανά Αντώνυμα: ενισχύουν, ζωντανεύω, φωτίζει, μεγέθυνση, ενίσχυση.
 • Αμείλικτη Αντώνυμα: διαλείπουσα, έκτακτες, σύντομη.ελεήμων, συμπονετικός, συμπονετικός, αποδίδει.
 • Αμέλεια Αντώνυμα: ευλαβής, προσεκτική, προσεκτική, διακριτικοί, στοχαστικός.τη σοβαρότητα, εγρήγορση, σύνεση, υπόψη,...
 • Αμελής Αντώνυμα: ευλαβής, προσεκτικός, στοχαστικός, προσεκτική, προσεκτικές.
 • Άμεμπτη Αντώνυμα: ένοχος, ένοχη, καταδικαστέες, ελαττωματικό.
 • Αμέριμνο Αντώνυμα: ήταν ανήσυχος, ανήσυχος, επιβαρύνεται, βαρύς-εγκάρδια, θλιμμένος, ταραγμένη.
 • Αμερόληπτη Αντώνυμα: προκατειλημμένη, κομματική, μερική, άδικο, διακρίσεις, υποκειμενική.μεροληπτική, άδικο, λοξή, φανατικός,...
 • Άμεσα Αντώνυμα: αργότερα, στη συνέχεια, τελικά, στη συνέχεια, επόμενη.
 • Άμεσο Αντώνυμα: έμμεση, χωρίζεται, απομάκρυνα, μακρινές.
 • Αμεσότητα Αντώνυμα: ασάφεια, αφάνεια, ασάφεια, κρυψίνοια.
 • Αμέσως Αντώνυμα: λίγο, σύντομα, και από, μετά από λίγο, anon, αργότερα.βαθμιαία, σιγά-σιγά, διστακτικά, τοθέμα.αργότερα, κάθε φορά,...
 • Αμετάβλητη Αντώνυμα: μεταβλητή, ποικίλη, αλλάζει, αλλάζουν, διαφορετικές, ακανόνιστη.
 • Αμετάκλητο Αντώνυμα: inconclusiveness, μη-πληρότητας, αναποφασιστικότητα.
 • Αμέτρητες Αντώνυμα: μερικές, λεπτό, πεπερασμένο, μετράνε σε περιμένουμε.
 • Αμετρίαστος Αντώνυμα: μερική, προσόντα, περιστασιακή, υπό όρους, περιορίζεται, κάποια στιγμή.
 • Άμετρος Αντώνυμα: πεπερασμένες, περιορισμένες, περιορίζεται, μέτρια.
 • Αμήχανα Αντώνυμα: αυθόρμητη, χαλαρή, ανέμελη, αυτοπεποίθηση.
 • Αμηχανία Αντώνυμα: διευκρινίσεις, λύση, βεβαιότητα, απλότητα.
 • Αμοιβαία Αντώνυμα: αποκλειστική, αποκλειστική, μοναδική, μοναδική.
 • Άμορφη Αντώνυμα: ανατομικό, δηλωμένα προγράμματα, διαμορφωμένος, τυπική, ξεχωριστή.
 • Άμορφο Αντώνυμα: ομαλή.δομή, σχήμα, διαμορφωμένο, καθορισμένη, σαφή.
 • Άμπωτη Αντώνυμα: αυξηθεί, αύξηση, κερί, ευδοκιμούν, prosper, μεγέθυνση, πρηστεί.
 • Άμυαλος Αντώνυμα: λογική, ψυχραιμία, στοχαστικός, ορθολογική, λογικό, συνετή.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>