Chivy Αντώνυμα


Chivy Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • απαλύνει, να ηρεμήσουμε, χαρίζεσθαι, να κατευνάσει, παρακαλώ.

Chivy Συνώνυμα