Bygone Αντώνυμα


Bygone Αντώνυμα Επίθετο μορφή

  • παρουσιάσει, άμεση, τρέχουσα, ανύπαρκτη, μοντέρνα.

Bygone Συνώνυμα