Bumbling Αντώνυμα


Bumbling Αντώνυμα Επίθετο μορφή

  • επιδέξιος, εύκολη, ικανός, ευκίνητος, εύχρηστο.

Bumbling Συνώνυμα