Big-shot Αντώνυμα


Big-Shot Αντώνυμα Επίθετο μορφή

  • κανείς δεν, υποτακτικός, μηδαμινότητα, κρυπτογράφηση, nebbish.

Big-shot Συνώνυμα