Bemuse Αντώνυμα


Bemuse Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • άντεξε, αποκρούουν, δυσαρεστήσει.
  • να διαφωτίσει, φωτίζει, απλούστευση, ισιώσει έξω, αποσαφήνιση.

Bemuse Συνώνυμα