Begrime Αντώνυμα


Begrime Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • καθαρίσει, καθαρίζει, πλύνετε, πλύντε, φρεσκάρετε.

Begrime Συνώνυμα