Beget Αντώνυμα


Beget Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • πρόληψη, εξαιρεί, ανακτήσεως, αποτροπή, αναστέλλουν.

Beget Συνώνυμα