Becalm Αντώνυμα


Becalm Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • ταράζουν, ξεσηκώνω, σούφρα, πρόβλημα, θολώνω, ανησυχία, αναστατωμένος, λόγω της για λογαριασμό του, από το λόγο του, από το βαθούλωμα του, ως αποτέλεσμα του, χάρη στην, κατά την άποψή του, ως συνέπεια της.

Becalm Συνώνυμα