Batten Αντώνυμα


Batten Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποδυναμώνουν, μειώνονται, αποτυγχάνουν, αναπτύσσονται άπαχο, πεινούν.

Batten Συνώνυμα