Basic Αντώνυμα


Basic Αντώνυμα Επίθετο μορφή

  • περιττή, αξεσουάρ, επιπλέον, συμπληρωματική.

Basic Συνώνυμα