Asperity Αντώνυμα


Asperity Αντώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • καλό χιούμορ, affability, εγκαρδιότητα, κέφι, ζεστασιά, προσήνεια.

Asperity Συνώνυμα