Apt Αντώνυμα


Apt Αντώνυμα Επίθετο μορφή

  • αδέξιος, αργή, δύσκολη, uneducable.
  • ακατάλληλο ακατάλληλο, άσχετο, αταίριαστα.

Apt Συνώνυμα