Adore Αντώνυμα


Adore Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • κατάρα, βλασφημώ, βεβήλωσαν, execrate, βέβηλος.
  • σιχαίνομαι, απεχθάνομαι, abominate, μίσος, αντιπαθούν, περιφρόνηση.

Adore Συνώνυμα