Ado Αντώνυμα


Ado Αντώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ειρήνη, ησυχία, ηρεμία, αδράνεια, απάθεια.

Ado Συνώνυμα