Σαφής Αντώνυμα


Σαφής Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αδιαφανές, ταινίες, θολό, καπνιστή, σκοτεινό, παγωμένος.
  • ασαφής, δυσδιάκριτος, θολή, ακατάληπτο, ακατανόητο, θολό, ομίχλη.
  • παρεμποδίζεται, φραγμένο, γρύλισε, μπλοκαρισμένο, κλειστό, παραγραφεί.

Σαφής Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αμυδρό, σκουραίνει, σύννεφο, ομίχλη.
  • εδάφους, ρυπαίνουν, εμποδίζουν, παρακωλύουν, κοντά, μπαρ, φράξει.
  • εμπλέκουν, χρεώνουν, κατηγορούν, απαγγελίας κατηγοριών εναντίον, ενοχοποιήσει.
  • συγχέουν, λασπώδη, becloud, θολώνω, επισκιάζει.

Σαφής Συνώνυμα