Επισφαλής Αντώνυμα


Επισφαλής Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ασφαλές, σταθερό.
  • ισορροπημένη, σταθερή, αξιόπιστη και σταθερή.
  • ορισμένες, σίγουρος, προβλέψιμη, διαβεβαίωσε, επιχείρηση, αξιόπιστη.
  • πειστικές, έγκυρη, βάσιμες, αποδεδειγμένη, δοκιμασμένο.
  • στερεά, επιχείρηση, γεροδεμένος, ισχυρή.

Επισφαλής Συνώνυμα