Εξαπλωθεί Αντώνυμα


Εξαπλωθεί Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • συγκεντρώνετε, συγκεντρώσει, συμπαγής, συμπλέγματος.
  • συγκλίνουν, πληρούν, πατήστε, ενταχθούν, κοντά.
  • σύμβαση, συρρικνωθεί, στενό, μπούκλα, συμπυκνώνονται, διπλώστε.

Εξαπλωθεί Συνώνυμα