Rein ΣυνώνυμαRein Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • συγκράτησης, ελέγχου, αποτρεπτικός παράγοντας, περιορισμό, περιορισμού, συγκράτηση, λουρί, εμπόδιο, χαλινάρι, φρένο, πίεση, καταστολή, περιορισμός.

Rein Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ελέγξτε, οδηγός, σταματήσει, επιβραδύνει, τον έλεγχο, περιορίζουν, συγκράτηση, λουρί, περιορίσετε, καταστολή, αναστέλλει, επιβαρύνει.

Rein Συνώνυμο συνδέσεις: ελέγχου, συγκράτηση, εμπόδιο, χαλινάρι, φρένο, καταστολή, περιορισμός, οδηγός, σταματήσει, συγκράτηση, καταστολή,

Rein Αντώνυμα