Peer Συνώνυμα


Peer Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • peeress, ευγενής, αριστοκράτης, πατρίκιος, brahmin, μπλε αίμα, grandee, κύριος, ευγενής κυρία, ανώτερη τάξη.
  • ίσες, ισοδύναμο, coequal, αγώνας, συνάδελφος, τους συναδέλφους, απέναντι από τον αριθμό, ισότιμος.

Peer Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αναζήτηση, εξετάσει, εξονυχιστικά, ερευνήσει, παρατηρούν, ρολόι, επιθεωρεί, βλέμμα, θεωρούν, μελέτη, σάρωση, φαίνονται, ogle, κατάσκοπος, snoop, peep.
Peer Συνώνυμο συνδέσεις: ευγενής, αριστοκράτης, πατρίκιος, ανώτερη τάξη, ίσες, ισοδύναμο, συνάδελφος, τους συναδέλφους, ισότιμος, αναζήτηση, εξετάσει, μελέτη, ogle, snoop, peep,