Aspire ΣυνώνυμαAspire Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • προσπαθούν, στοχεύουν, επιθυμούν, επιθυμία, ελπίδα, λαχταρούν.

Aspire Συνώνυμο συνδέσεις: προσπαθούν, στοχεύουν, επιθυμία, ελπίδα,