Appose ΣυνώνυμαAppose Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • παράρτημα.

Appose Συνώνυμο συνδέσεις: παράρτημα,